Strona: Opiekun Koła / Koło Naukowe Bezpieczeństwa Lotniczego ,,Eskadra"

Opiekun Koła

grzegorz_roslan_foto.jpg

Płk (rez.) dypl. nawig. dr hab. inż. Grzegorz ROSŁAN – absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Pełnił służbę w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku oraz w 1. Korpusie Obrony Powietrznej w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku sterowanie ruchem lotniczym w transporcie. Ukończył Akademię Obrony Narodowej na kierunku dowódczo-sztabowym oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu problematyki przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu.

W 2005 roku, uchwałą Rady Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej otrzymał stopień naukowy doktora nauk wojskowych, w specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe. Z kolei, w 2019 roku uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt.: Obrona powietrzna. Militarne aspekty bezpieczeństwa powietrznego Polski.

Od początku kariery naukowej związany z Akademią Obrony Narodowej, gdzie zajmował, między innymi, stanowisko kierownika Zakładu Lotnictwa w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Następnie, szef Katedry Nawigacji Lotniczej na Wydziale Lotnictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studenckich w tej uczelni. Jako szef Katedry Nawigacji Lotniczej utworzył laboratoria: nawigacji satelitarnej, symulacji sygnałów nawigacji satelitarnej i teletransmisji danych nawigacyjnych, meteorologii lotniczej, geoinformacji oraz systemu wymiany depesz służby ruchu lotniczego.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. W 2012 roku został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie dydaktyki. Ponadto, w 2012 roku Prezydent RP odznaczył płk. Grzegorza ROSŁANA Lotniczym Krzyżem Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym RP, a wykraczający poza zwykły obowiązek. Z kolei, w 2017 roku działalność popularyzatorska płk. Grzegorza ROSŁANA zastała dostrzeżona przez Senacką Komisję Obrony Narodowej, której przewodniczący wystosował list-podziękowanie, w uznaniu zaangażowania jako krzewiciela lotnictwa i tradycji wojskowych w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej.

W działalności naukowej płk (rez.) nawig. dr hab. inż. Grzegorz ROSŁAN swoje dociekania koncentruje na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i państwowego, zagrożeniach powietrznych, problematyce armii innych państw oraz działalności rozpoznawczej. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie Wydziału Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję